ต้องการใช้บริการรักษาความปลอดภัยจากเรา

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบครัน

  - การอำนวยความสะดวกทางจราจร

  - การตรวจตรารถเข้าออกเพื่อความปลอดภัย

  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานระหว่าง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

  - พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมและผ่านการคัดสรรมาแล้ว

  - บริษัทฯ มีทีมนักบริหาร นักวิชาการ ตำรวจ และพลเรือน ที่มีประสบการณ์บริหารงานด้านบริการรักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี

Download
ขอใบเสนอราคา
ประเภทการให้บริการ
 • โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
 • ศูนย์กระจายสินค้าทุกประเภท
 • ตึก อาคารสำนักงาน โรงแรม
 • ห้างสรรพสินค้าทุกประเภท
 • สถานบันเทิง
 • บุคคลและทรัพย์สิน

บริการที่ท่านได้รับจากบริษัท

ป้องกันและลดปัญหาในด้านความเสี่ยงภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต
ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ว่าจ้าง เนื่องจากเราเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารป้องกันภัยที่ครบวงจร
ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นอัตราค่าจ้างของพนักงานหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯมีให้กับพนักงานเมื่อเทียบกับการใช้บริการของเราในระยะยาวจะประหยัดค่าใช้จ่ายมาก เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชย และสวัสดิการอื่นๆ บางสวัสดิการจะปรับขึ้นทุกปี
ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงภัยของผู้ว่าจ้าง การบริหารความปลอดภัย การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการลง
มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในองค์กรที่มีศักยภาพสูงเพราะได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้โดยเฉพาะ
ลดปัญหาด้านแรงงานหรือลดจำนวนพนักงานที่เป็น Indirect Labourเพราะความรับผิดชอบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายแรงงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัททั้งหมด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีกับผู้กระทำการทุจริตในองค์กร
ลดเบี้ยประกันที่จ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เนื่องจากมีการบริหารความเสี่ยงภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อขจัดความเสี่ยงตามหลักของการขอรับประกัน