ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

Posted : 17 พฤศจิกายน 2559
รายได้ : 15,000
Job Summary :

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. มีเงินฉุกเฉินสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 1 เดือน เบิกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง
  2. มีเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ไม่ขาดงานทุกเดือน
  3. บริษัทจัดที่พัก ที่ใกล้ที่ทำงานให้ทันที
  4. รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฟรี  เข้าประกันสังคม
  5. ฝ่ายบริหารดูแลพนักงานเหมือนญาติตนเอง

 

สวัสดิการของบริษัท ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณกิจเงินกู้ยืม ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสารเสพติด และสวัสดิการอื่น ๆ               

**บุคคลทั่วไปส่งใบสมัครงานได้ที่ kksgservice@gmail.com**