ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

Posted : 22 มิถุนายน 2564
รายได้ : 496-600 บาท/วัน ไฟล์เอกสาร :
ดาวน์โหลด
Job Summary :

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. อัตราค่าจ้าง 400-600 บาท/วัน
  2. มีเงินฉุกเฉินสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 1 เดือน เบิกล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง
  3. มีเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ไม่ขาดงานทุกเดือน
  4. บริษัทจัดที่พัก ที่ใกล้ที่ทำงานให้ทันที
  5. รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฟรี  เข้าประกันสังคม
  6. ฝ่ายบริหารดูแลพนักงานเหมือนญาติตนเอง

 

สวัสดิการของบริษัท ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณกิจเงินกู้ยืม ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสารเสพติด และสวัสดิการอื่น ๆ               

**บุคคลทั่วไปส่งใบสมัครงานได้ที่ kksgservice@gmail.com**